top of page

Partneri

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave

Hlavným poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je prehlbovať vedomosti a rozvíjať vedecky podložené vzdelanie v duchu národných a univerzálnych humanistických a demokratických tradícií. Jednou zo súčastí univerzity je Fakulta sociálnych vied, ktorá vznikla v roku 2011. Fakulta sa zameriava na problematiku mládeže, občianskej participácie, implementácie digitálnych technológií do verejných služieb, migrácie, európskych štúdií a európskej politiky.

 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook

The Future Now Association

The Future Now Association (TFN) je bulharská mládežnícka mimovládna organizácia, ktorá pracuje na národných a medzinárodných iniciatívach, aktivitách a projektoch pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. TFN podporuje a presadzuje demokratické hodnoty občianskej spoločnosti na ochranu slobody, dôstojnosti a začlenenia detí, mladých ľudí a zraniteľných skupín spoločnosti.

 • Instagram
 • Facebook

Európsky Dialóg

Európsky Dialóg (eD) je občianske združenie podporujúce aktívne občianstvo, profesionálne médiá a umenie, kvalitnú prácu s mládežou a mediálnu gramotnosť na Slovensku a v zahraničí. Jeho aktivity sú zamerané na mladých ľudí, mladých novinárov a iných tvorcov médií, umelcov a pracovníkov s mládežou, vrátane tých, ktorí čelia nedostatku príležitostí pre rôzne prekážky, alebo ešte nepôsobia vo verejnej sfére.

 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook

Celje Youth Center

Celjski mladinski Center je verejná nezisková organizácia, ktorej víziou je úspešne reagovať na potreby mladých ľudí a formovať miesto pre ich socializáciu, zábavu a získavanie nových zručností. Ich poslaním je vytvárať prostredie, v ktorom mladí ľudia nadobúdajú zručnosti pre participáciu v spoločnosti a nezávislý život kreatívnym a zábavným spôsobom. Činnosť centra mládeže ako celku je orientovaná na poskytovanie informácií a podnecovanie participácie s cieľom získať neformálne kompetencie.

 • Instagram
 • Facebook

University of Peloponnese

The University of the Peloponnese (UoP) is a modern, multidisciplinary, regional, and multi-campus university. Established in 2000, it comprises 9 Schools and 22 Departments. The Department of Political Science and International Relations (2007) constitutes a dynamic academic community with remarkable openness and great academic and professional potential for its graduates. The Department combines academic research with offering tangible results to the wider society.

 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page