top of page
slide_1.jpg

Pochopiť ekonómiu a ekonomiku znamená porozumieť svetu okolo nás.

Projekt CETERIS Paribus (Citizenship Engagement through Economic Literacy Gamification in Adolescents) kladie dôraz na pochopenie ekonómie a jej vplyvu na vnímanie sveta okolo nás a nášho miesta v ňom v roli aktívnych občanov. Jeho názov je skratkou, ale aj latinskou frázou, ktorá je populárna v ekonómii a znamená -”za rovnakých/nezmenených podmienok”

city_silhouette.png

Prostredníctvom vývoja interaktívnych vzdelávacích materiálov, vrátane tvorby médií a veľmi modernej a pútavej videohry, projekt vytvára priestor pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou k tomu, aby sa zapojili do hľadania pochopenia, poznania a konania podľa dôležitých ekonomických podmienok a zákonitostí, aby zvýšili svoju občiansku angažovanosť vo všetkých demokratických procesoch a uvažovali o svojich rolách v budovaní našich spoločností.

bottom of page