top of page

VZDELÁVACIE MATERIÁLY

Partnerstvo CETERIS Paribus vytvorilo rôzne interaktívne vzdelávacie materiály zamerané na všetky dôležité témy, o ktorých musíme vedieť viac, aby sme boli dostatočne ekonomicky gramotní. Prostredníctvom nich sa dozviete viac o daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, princípoch mikro a makroekonómie, ekonometrii, úlohe peňazí v spoločnosti, verejnej správe súvisiacej s ekonomikou, rôznych grantoch, nových finančných produktoch a rôznych ekonomických pojmoch a teóriách. Materiály majú rôzne podoby, ako sú infografiky, videá, podcasty, Kahoot kvízy, informačné karty, kvízy alebo multimediálne prezentácie. Preskúmajte ich všetky alebo si vyberte formáty, ktoré najviac vyhovujú vašim preferenciám v učení!

unemployment.png

Úvod do ekonomickej gramotnosti/vzdelávania

inflation.png

Žiadne zdanenie bez zastúpenia

taxes.png

Relevantné ekonomické pojmy

central_bank.png

Ekonomické teórie

common-currency.png

Ekonometria

monopoly.png

Dane, sociálne a zdravotné poistenie

business_3.png

Granty, filantropia a spoločenská zodpovednosť firiem

business_2.png

Nové finančné produkty

business.png

Ako vlády a právo interagujú s novými finančnými fenoménmi

bottom of page