top of page

VZDELÁVACIE MATERIÁLY

Partnerstvo CETERIS Paribus vytvorilo rôzne interaktívne vzdelávacie materiály zamerané na všetky dôležité témy, o ktorých musíme vedieť viac, aby sme boli dostatočne ekonomicky gramotní. Prostredníctvom nich sa dozviete viac o daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, princípoch mikro a makroekonómie, ekonometrii, úlohe peňazí v spoločnosti, verejnej správe súvisiacej s ekonomikou, rôznych grantoch, nových finančných produktoch a rôznych ekonomických pojmoch a teóriách. Materiály majú rôzne podoby, ako sú infografiky, videá, podcasty, Kahoot kvízy, informačné karty, kvízy alebo multimediálne prezentácie. Preskúmajte ich všetky alebo si vyberte formáty, ktoré najviac vyhovujú vašim preferenciám v učení!

Úvod do ekonomickej gramotnosti/vzdelávania

2.png

Žiadne zdanenie bez zastúpenia

3.png

Relevantné ekonomické pojmy

4.png

Princípy mikroekonómie

5.png

Princípy makroekonómie

6.png

Ekonomické teórie

7.png

Ekonometria

8.png

Dane, sociálne a zdravotné poistenie

9.png

Verejná správa a ekonomika

10.png

Peniaze a ich úloha v ekonomike/spoločnosti

11.png

Granty, filantropia a spoločenská zodpovednosť firiem

12.png

Nové finančné produkty

13.png

Ako vlády a právo interagujú s novými finančnými fenoménmi

14.png

Ekonomika v médiách

15.png

Ako sprístupniť ekonomickú gramotnosť

bottom of page