top of page

O projekte

Pochopiť ekonomiku znamená pochopiť svet okolo nás! Preto musia byť ľudia vybavení lepšími znalosťami o čom ekonómovia teoretizovali a zistili, že všeobecne platí o spoločnostiach, ktoré ľudstvo vytvorilo. Len tí, ktorí sú ekonomicky gramotní, jasne vidia svoje úlohy a povinnosti v spoločnosti, čo z nich robí lepších a aktívnych občanov.

Webstránka CETERIS Paribus je voľne dostupný digitálny Hub, ktorý zvyšuje prístup mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a organizácií k porozumeniu v oblasti ekonomiky. Nájdete tu rôzne interaktívne a pútavé materiály a nástroje zvyšujúce zručnosti a kompetencie v tejto oblasti. Používatelia vďaka nim pochopia a budú konať podľa dôležitých ekonomických podmienok a zákonov, pričom posilnia svoju občiansku participáciu na všetkých demokratických procesoch.

Na Hube nájdete viacero druhov interaktívnych vzdelávacích materiálov, vďaka ktorým bude vaše ekonomické učenie zábavnejšie! Prostredníctvom rôznych pútavých formátov sa tak zoznámite s mnohými dôležitými témami z tejto oblasti.

Online vzdelávacia hra CETERIS Paribus vás určite dostane! Zapojí hráča do inovatívneho viacúrovňového historického dobrodružstva s konečným cieľom - naučiť sa a pochopiť ekonómiu. Aj keď hlavnou cieľovou skupinou hry sú mladí ľudia, sme si celkom istí, že sa bude páčiť každému!

Manuál CETERIS Paribus ponúka pracovníkom s mládežou a pedagógom osvedčené metódy a prístupy, ktoré môžu použiť, aby maximalizovali svoju efektivitu pri vzdelávaní mladých ľudí v rôznych čiastkových témach ekonómie. Ekonomická terminológia a jednotlivé teórie môže byť ťažké vysvetliť pre tých, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie, ale náš manuál vám v tom pomôže!

Podujatia CETERIS Paribus pomôžu účastníkom zlepšiť ich kompetencie v oblasti ekonomiky. Prvým z nich bude školenie pracovníkov s mládežou z partnerských organizácií v Slovinsku zamerané najmä na kľúčové témy súvisiace so vzdelávacou hrou CETERIS Paribus. Na multiplikačných podujatiach na Slovensku, v Bulharsku, Slovinsku a Grécku sa stretnú zástupcovia všetkých cieľových skupín vrátane reprezentantov národnej politiky a európskej politiky. Budú mať príležitosť spoločne diskutovať o priamych výsledkoch a dlhodobom dopade projektu a tiež networkovať za účelom šírenia projektu a tvorby budúcich follow-up vzdelávacích iniciatív.

bottom of page