top of page

University of Peloponnese

Sotiris Petropoulos

Odborný asistent na Katedre politológie a medzinárodných vzťahov na University of Peloponnese. V minulosti pôsobil ako senior konzultant medzinárodných darcov v EY so zameraním na rozvojovú ekonomiku. Je nadšencom občianskej spoločnosti, ktorý prostredníctvom seminárov na budovanie kapacít a poradenstva podporil už viac ako 300 organizácií a tímov v Grécku aj mimo neho. Je aktívny v programoch EÚ, pričom viedol alebo spoluviedol množstvo výskumných a viac praktických projektov.

Asteris Huliaras

Jean Monnet profesor na Katedre politológie a medzinárodných vzťahov na University of Peloponnese (Grécko). Jeho výskumná agenda je interdisciplinárna, spája politiku a ekonomiku. Je autorom mnohých kníh a článkov o medzinárodnom rozvoji a občianskej spoločnosti. Podieľal sa na niekoľkých projektoch zameraných na podporu občianskej angažovanosti a zmenu života mladých ľudí.

Panagiotis Liargovas

Jean Monnet profesor na Katedre vedy a technológie manažmentu na University of Peloponnese (Grécko). Jeho výskumná agenda je interdisciplinárna, spája ekonomiku a manažment. Je autorom mnohých kníh a článkov o medzinárodnej a európskej ekonomike a hospodárskej politike. V súčasnosti je predsedom správnej rady Centra plánovania a ekonomického výskumu (KEPE) a Národnej rady pre produktivitu.

Elena Markoutsi

Vedúca sekretariátu Katedry politológie a medzinárodných vzťahov Peloponézskej univerzity od roku 2008 dodnes. Vyštudovala ekonómiu na Národnej a Kapodistrijskej univerzite v Aténach a získala magisterský titul v odbore manažment zdravotníckych služieb na National School of Public Health. Má rozsiahle administratívne a manažérske skúsenosti a participovala na viacerých výskumných projektoch.

bottom of page