top of page

Európsky Dialóg

Denisa Karabová

Projektová manažérka, pracovníčka s mládežou, facilitátorka a výskumníčka zapojená do viacerých dlhodobých medzinárodných projektov. V roku 2018 ukončila doktorandské štúdium v programe Európske štúdiá a má bohaté skúsenosti s formálnym vzdelávaním, keďže po škole pôsobila ako lektorka špecializujúca sa najmä na europeizáciu a politický systém EÚ. V rámci neformálneho vzdelávania sa zameriava na témy mediálna gramotnosť a aktívna participácia, ktoré považuje za kľúčové pre funkčnú demokratickú spoločnosť.

Martin Maška

Česko-slovenský autor konceptov a projektov, mediálny producent, dokumentarista a lektor. K Európskemu Dialógu sa pridal v roku 2017 a pôsobí v ňom ako projektový a kreatívny manažér. Za posledných 11 rokov pracoval na mnohých medzinárodných a lokálnych aktivitách zameraných na mediálnu a informačnú gramotnosť, posilnenie postavenia mládeže, aktívneho občianstva, žurnalistiku, umenie, digitalizáciu práce s mládežou a spoluprácu naprieč profesiami a hranicami.

bottom of page