top of page

Celje Youth Center

katja.png

Katja Kolenc

Pracovníčka s mládežou a trénerka. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti projektového manažmentu a projektovej administrácie. Je vedúcou medzinárodnej projektovej koordinačnej jednotky a programu, kde rozvíja rôzne metodiky v oblasti neformálneho vzdelávania. Pripravuje a realizuje rôzne workshopy pre mládež a školenia pre pracovníkov s mládežou, učiteľov, sociálnych pracovníkov. Posledných 5 rokov je výskumníčkou a projektovou manažérkou.

Hana Faletić

Je súčasťou organizácie posledné 2 roky, teraz sa väčšinou ako terénna pracovníčka venuje priamej práci s mládežou. Je tiež čiastočne zodpovedná za marketing a PR. Absolvovala niekoľko školení, kde získala kompetencie v rôznych témach a metódach práce s mládežou.

hana.png
sonja.png

Sonja Majcen

Má skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, najmä v oblasti administratívno-finančného manažmentu, ktorý zahŕňa reporting, riadenie rozpočtových nákladov, kontrolu a monitoring kvality. Je tiež lektorkou a školiteľkou. Je koompetentnou na riadenie a hodnotenie rôznych projektov. Okrem projektového manažmentu má pani Majcen bohaté skúsenosti s organizáciou národných a medzinárodných seminárov a workshopov.

Klemen Sagadin

Je súčasťou organizácie posledné 2 roky, teraz sa väčšinou ako terénna pracovníčka venuje priamej práci s mládežou. Je tiež čiastočne zodpovedná za marketing a PR. Absolvovala niekoľko školení, kde získala kompetencie v rôznych témach a metódach práce s mládežou.

klemen.png
bottom of page