top of page

Партньорство

Университет Св. Св. Кирил и Методий в Трнава

Основната мисия на Университета "Свети Свети Кирил и Методий" в Трнава е да повишава знанията и да развива научно обосновано образование в духа на националните и универсалните хуманистични и демократични традиции. Факултетът по социални науки, който е създаден през 2011 г., е една от частите на университета. Факултетът се фокусира върху въпросите на младежта, гражданското участие, прилагането на дигиталните технологии в обществените услуги, миграцията, европейските изследвания и европейските политики.

 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook

Сдружение „Бъдещето сега“

Сдружение „Бъдещето сега“ (TFN) е българска младежка неправителствена организация, която работи по национални и международни инициативи, дейности и проекти за и с млади хора и младежки работници. TFN подкрепя и промотира демократични ценности на гражданското общество, за да защити свободата, достойнството и включването на деца, младежи и уязвими групи на обществото.

 • Instagram
 • Facebook

Европейски диалог

Европейски диалог - European Dialogue (eD) е гражданско сдружение, което насърчава активното гражданство, професионалните медии и изкуство, качествената младежка работа и медийната грамотност в Словакия и в чужбина. Дейностите му са насочени към младите хора, младите журналисти и други медийни творци, артистите и младежките работници, включително и към тези, които са изправени пред липса на възможности поради различни пречки или все още не са били активни в публичната сфера.

 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook

Младежки център Целе

Младежки център Целе е организация с нестопанска цел, чиято визия е да отговори успешно на нуждите на младите хора и да оформи място за общуване, забавление, създаване и придобиване на нови умения. Тяхната мисия е да създадат среда, в която младите хора да придобиват умения за участие в обществото и самостоятелен живот по творчески и забавен начин. Дейностите на младежкия център като цяло са ориентирани към предоставяне на информация и насърчаване на участието с цел придобиване на неформални компетентности.

 • Instagram
 • Facebook

Университет на Пелопонес

Университетът на Пелопонес (UoP) е модерен, мултидисциплинарен, регионален университет с няколко кампуса. Създаден е през 2000 г. и се състои от 9 училища и 22 департамента. Департаментът по политически науки и международни отношения (2007 г.) представлява динамична академична общност със забележителна отвореност и голям академичен и професионален потенциал за своите възпитаници. Департаментът съчетава академичните изследвания с предлагането на осезаеми резултати на обществото като цяло.

 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page