top of page

Европейски диалог

Дениса Карабова

Ръководител на проекти, младежки работник, фасилитатор и изследовател, участващ в няколко дългосрочни международни проекта. През 2018 г. завършва докторантурата си по програма "Европеистика" и има богат опит в сферата на формалното образование като преподавател, специализиран най-вече в промените в европеизацията и политическата система на ЕС. В рамките на неформалното образование тя се фокусира и най-много се вълнува от темите за медийната грамотност и активното участие, които смята за ключови за функционалното демократично общество.

Мартин Машка

Чешко-словашки автор на концепции и проекти, медиен продуцент, режисьор на документални филми и лектор. Присъединява се към "Европейски диалог" през 2017 г. и работи тук като ръководител на проекти и творчески дейности. През последните 11 години работи по множество международни и местни дейности, насочени към медийната и информационната грамотност, овластяването на младите хора, активното гражданство, журналистиката, изкуствата, цифровизацията на работата с младежи и сътрудничеството между професиите и границите.

bottom of page