top of page

Разбиране на икономиката означава разбиране на света около нас.

1.png

Платформата CETERIS Paribus е свободно достъпен дигитален хъб, който увеличава достъпа до разбиране, знания и умения в областта на икономиката сред младите хора, младежките работници и организациите с нестопанска цел. Тук можете да намерите различни интерактивни и ангажиращи материали и инструменти, повишаващи уменията и компетенциите в областта на икономиката. Благодарение на тях потребителите ще разбират, познават и действат по важни икономически термини и закони и ще повишат гражданското си участие във всички демократични процеси.

 

В платформата можете да намерите различни интерактивни образователни материали, които ще направят икономическото обучение по-забавно! Ще се запознаете с важни теми чрез различни увлекателни формати.

Онлайн образователната игра CETERIS Paribus определено ще ви завладее! Тя ще въвлече играча в иновативно многостепенно историческо приключение с крайна цел изучаване на икономиката. Въпреки че основната целева група са младите хора, обзалагаме се, че всички ще я харесат!

2.png
3.png

Ръководството на CETERIS Paribus предоставя на младежките работници и преподавателите предложени методи и подходи, които могат да следват, за да повишат максимално ефективността си в обучението на младежите по различни подтеми на икономиката. Икономическата терминология и т=еории може да се окажат трудни за обяснение за тези, които нямат икономическо образование, но нашият наръчник ще ви помогне!

Събитията на CETERIS Paribus ще помогнат на участниците да подобрят своите компетенции в областта на икономиката. На първо място, обучението на персонала в Словения ще бъде насочено предимно към ключови теми, свързани с образователната игра CETERIS Paribus. Събитията за мултиплициране в Словакия, България, Словения и Гърция ще съберат на едно място представители на всички целеви групи, включително на националните и европейските политики, а вземащите решения ще имат възможност да обсъдят преките резултати и дългосрочното въздействие на проекта, както и да създадат мрежи с възможност за бъдещи инициативи и други форми на мултиплициране.

4.png
bottom of page