top of page

Образователни материали

Партньорството CETERIS Paribus създаде различни интерактивни образователни материали, насочени към всички важни теми, за които трябва да знаем повече, за да бъдем достатъчно икономически грамотни. Чрез тях ще научите повече за данъците, социалното и здравното осигуряване, принципите на микро- и макроикономиката, иконометрията, ролята на парите в обществото, публичната администрация, свързана с икономиката, различните грантове, новите финансови продукти и различни икономически термини и теории. Материалите имат различни форми, като например визуално привлекателни инфографики, видеоклипове, подкастове, Kahoot тестове, информационни карти, тестове или мултимедийни презентации. Разгледайте ги всички или изберете форматите, които най-много отговарят на вашите предпочитания за учене!

Въведение в икономическата грамотност

2.png

Без данъчно облагане без представителство

3.png

Важни икономически термини

4.png

Принципи на микроикономиката

5.png

Принципи на макроикономиката

6.png

Икономически теории

7.png

Иконометрия

8.png

Данъци, социално и здравно осигуряване

9.png

Публична администрация и икономика

10.png

Парите и тяхната роля в икономиката/обществото

11.png

Безвъзмездни средства, филантропия и Корпоративна Социална Отговорност

12.png

Нови финансови продукти

13.png

Как правителствата и законите взаимодействат с новите финансови явления

14.png

Икономиката в медиите

15.png

Как да направим икономическата грамотност по-достъпна.

bottom of page