top of page
slide_1.jpg

Разбиране на икономиката означава разбиране на света около нас.

Проектът CETERIS Paribus (Citizenship Engagement Through Economic Literacy Gamification in Adolescents) акцентира върху разбирането на икономиката и нейното влияние върху възприемането на света около нас и мястото ни в него като активни граждани. Името му е абревиатура, но и латинска фраза, популярна в икономиката и означаваща "при равни други условия".

city_silhouette.png

Чрез разработването на интерактивни образователни материали, включително медийни и чрез много модерна, преиграваема увлекателна видеоигра, проектът създава пространство за младите хора и младежките работници да се включат в търсенето на разбиране, познаване и действие на важни икономически термини и закони, стимулирайки гражданското участие във всички демократични процеси и размисъл за индивидуалната роля в бъдещето на нашите общества.

bottom of page