top of page

Образователни материали

Партньорството CETERIS Paribus създаде различни интерактивни образователни материали, насочени към всички важни теми, за които трябва да знаем повече, за да бъдем достатъчно икономически грамотни. Чрез тях ще научите повече за данъците, социалното и здравното осигуряване, принципите на микро- и макроикономиката, иконометрията, ролята на парите в обществото, публичната администрация, свързана с икономиката, различните грантове, новите финансови продукти и различни икономически термини и теории. Материалите имат различни форми, като например визуално привлекателни инфографики, видеоклипове, подкастове, Kahoot тестове, информационни карти, тестове или мултимедийни презентации. Разгледайте ги всички или изберете форматите, които най-много отговарят на вашите предпочитания за учене!

unemployment.png

Въведение в икономическата грамотност

inflation.png

Без данъчно облагане без представителство

taxes.png

Важни икономически термини

central_bank.png

Икономически теории

common-currency.png

Иконометрия

monopoly.png

Данъци, социално и здравно осигуряване

business_3.png

Безвъзмездни средства, филантропия и Корпоративна Социална Отговорност

business_2.png

Нови финансови продукти

business.png

Как правителствата и законите взаимодействат с новите финансови явления

bottom of page