top of page

Ръководството на CETERIS Paribus предоставя на младежките работници и преподавателите предложени методи и подходи, които могат да следват, за да повишат максимално ефективността си в обучението на младежите по различни подтеми на икономиката. Икономическата терминология и теории може да се окажат трудни за обяснение за тези, които нямат икономическо образование, но нашият наръчник ще ви помогне!

Свалете Наръчника тук (PDF файл)

bottom of page