top of page

Университет Св. Св. Кирил и Методий в Трнава

mihalik.png

Д-р Ярослав Михалик

Експерт в областта на младежката политика и работата с младежи. Като ръководител на научните изследвания във факултета той отговаря за няколко национални и международни проекта, изпълнявани във факултета, които се фокусират върху младежта, младежкото политическо участие и благосъстояние. Понастоящем е и заместник-декан по научните изследвания и науката на Факултета по социални науки. В проекта той ще отговаря за теоретичното разбиране на младежките проблеми, както и за методологическите процедури в областта на изследванията на младежкото участие.

Д-р Моника Празновска

Млад политолог с фокус върху Европейския съюз, неговите функции и политиките на Европейския съюз. В рамките на своите изследвания тя се фокусира върху политиките на ЕС, най-вече върху паричната политика на ЕС, която оказва влияние върху националните политики на държавите членки. В проекта тя ще бъде експерт в областта на паричните политики на ЕС, както и координатор на проекта във факултета, като ще отговаря и за управлението на събитията и външната комуникация.

praznovska.png
garaj.png

Д-р Михал Гарай

Политолог. В научните изследвания неговата област е планирането и работата в общността. Той има няколко опита като член на международен консорциум по проект, финансиран от H2020, насочен към благосъстоянието на младите хора. В проекта той ще се фокусира основно върху финансовата грамотност на младите хора (бъдещи избиратели, както и млади избиратели).

Д-р Якуб Бардович

Изследователският му интерес е тясно свързан с бюджетирането, планирането с участие и демокрацията на участието със специален акцент върху ангажираността на младите хора. Опитът му в проекта ще бъде използван най-вече в областта на мотивирането на младите хора да бъдат активни членове на демократичното общество.

Д-р Татяна Тьокьольова

Експерт в областта на коучинга и неформалното образование. В проекта тя ще отговаря за създаването на образователни материали в областта на финансовата грамотност на младите хора, за съдържанието на образователните дейности, както и за разработването на подходящи методи за прилагане на игровизацията в областта на финансовата грамотност.

Д-р Марта Куньова

Ръководител на проекти във Факултета по социални науки. През 2020 г. е наградена със стипендия от ERA в областта на управлението на научни проекти. По време на изпълнението на проекта тя ще отговаря за комуникацията, контрола на процесите и въпросите, свързани с управлението на проекта. Получила е докторска степен в областта на теорията на образованието и може да предложи експертни познания в областта на разработването на учебни програми, както и на методите на неформалното образование.

bottom of page