top of page

Университет на Пелопонес

Сотирис Петропулос

Доцент в катедрата по политически науки и международни отношения в Университета на Пелопонес. В миналото е работил като старши консултант по въпросите на международните донори в EY, като се е фокусирал върху икономиката на развитието. Ентусиаст е на тема гражданско общество, като чрез семинари за изграждане на капацитет и консултации е подкрепил над 300 организации и екипи в Гърция и извън нея. Участва активно в програми на ЕС, като е ръководил или съавтор в множество изследователски и практически проекти.

Астерис Хулиарас

Професор в катедрата по политически науки и международни отношения в Университета на Пелопонес (Гърция). Изследователската му програма е интердисциплинарна, като съчетава политика и икономика. Автор е на много книги и статии по въпросите на международното развитие и гражданското общество. Участвал е в няколко проекта, целящи да насърчат гражданската активност и да променят живота на младите хора.

Панайотис Лиарговас

Професор по програмата "Жан Моне" в катедрата по управленски науки и технологии в Университета на Пелопонес (Гърция). Изследователската му програма е интердисциплинарна, като съчетава икономика и мениджмънт. Автор е на много книги и статии по международна и европейска икономика и икономическа политика. Понастоящем е председател на Управителния съвет на Центъра за планиране и икономически изследвания (KEPE) и на Националния съвет по производителност.

Елена Маркуци

Ръководител на секретариата на Катедрата по политически науки и международни отношения на Университета в Пелопонес от 2008 г. до днес. Завършила е Стопанския факултет на Националния и Каподистрийския университет в Атина и има магистърска степен по управление на здравните услуги от Националното училище по обществено здраве. Има богат административен и управленски опит, както и участие в няколко изследователски проекта.

bottom of page