top of page

Младежки център Целе

katja.png

Катя Коленц

Младежки работник и обучител. Тя има дългогодишен опит в областта на управлението на проекти и проектната администрация. Ръководител е на международното звено за координиране на проекти и програма, където разработва различни методологии в областта на неформалното образование. Подготвя и реализира различни семинари за младежи и обучения за младежки работници, учители, социални работници. През последните 5 години тя е изследовател и ръководител на проекти.

Хана Фалетич

Участва в работата на организацията през последните 2 години, като сега е предимно младежки работник на терен и работи директно с младежите. Отчасти отговаря и за маркетинга и връзките с обществеността. Участвала е в няколко обучения, така че е придобила компетенции по различни теми и методи за работа с младите хора.

hana.png
sonja.png

Соня Майцен

Много опитна в областта на управлението на проекти, особено в областта на административно - финансовото управление, което включва отчетност, управление на бюджетните разходи и контрол и мониторинг на качеството. Тя също така е лектор и обучител. Наред с управлението на проекти г-жа Майцен има богат опит в организирането на национални и международни семинари и работни срещи.

Хана Фалетич

Участва в работата на организацията през последните 2 години, като сега е предимно младежки работник на терен и работи директно с младежите. Отчасти отговаря и за маркетинга и връзките с обществеността. Участвала е в няколко обучения, така че е придобила компетенции по различни теми и методи за работа с младите хора.

klemen.png
bottom of page