top of page

Kick-off stretnutie partnerov ”za rovnakých podmienok”

Updated: Mar 23, 2023

CETERIS Paribus, nový európsky projekt zaoberajúci sa ekonomickou gramotnosťou, oficiálne odštartoval na úvodnom stretnutí v Aténach 19. septembra 2022. Aj keď 22-mesačná cesta k cieľom projektu začala už v marci, bola to prvá príležitosť, ktorá osobne spojila všetkých partnerov projektu zo Slovenska, Bulharska, Grécka a Slovinska. Spoločne zhodnotili doterajšie aktivity a vypracovali plány na ďalšie kroky.


Keďže nie všetci partneri sa navzájom poznali, preto sa stretnutie začalo zoznámením sa s hlavnými členmi tímu, ktorí sú zapojení do projektu, po ktorom nasledovali krátke prezentácie aktivít a odbornosti partnerských organizácií. Zvyšok produktívneho dňa bol venovaný projektu, ktorého celý názov znie „Angažované občianstvo prostredníctvom gamifikácie ekonomickej gramotnosti u adolescentov“. Zahŕňa celú myšlienku a ciele: pomôcť mladým ľuďom byť aktívnejšími a úspešnejšími vo verejnom priestore prostredníctvom nadobudnutia kompetencií v oblasti ekonomiky a poskytnutia potrebných inovatívnych nástrojov.


Týmito nástrojmi budú multimediálne materiály – videá, podcasty, infografiky, interaktívne prezentácie, informačné karty a kvízy – a 3D hra s príbehom a skrytými predmetmi. Partneri prediskutovali štruktúru webovej stránky projektu, podrobný obsah materiálov, na ktorých budú pracovať, a poskytli spätnú väzbu k prvému grafickému dizajnu hry. Okrem toho spoločne definovali harmonogram ďalšej realizácie aktivít a šírenia informácií o nich.


Ďalšími krokmi bude rozvoj týchto skvelých výsledkov a všetci partneri sa už teraz veľmi tešia na proces, prostredníctvom ktorého sami získajú množstvo zaujímavých informácií a kontaktov.

0 views0 comments

Komentar


bottom of page