top of page

CETERIS Paribus a jeho prvé lokálne podujatie na Slovensku

Updated: Apr 7, 2023

Európsky Dialóg zorganizoval dňa 14.3.2023 v spolupráci so Spojenou školou katolíckou v Nových Zámkoch informačný seminár o nástrojoch a možnostiach práce s mládežou zameranej na ekonomickú gramotnosť. Prvý CETERIS Paribus info deň bol tiež príležitosťou pre prezkúmanie príležitostí EÚ v oblasti projektovej podpory neformálneho vzdelávania, najmä cez programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.


V rámci prezentácie sa učiteľia a pracovníci s mládežou zoznámili s webovou stránkou projektu CETERIS Paribus a všetkými nástrojmi, ktoré partneri spoločne doteraz vyvinuli, no aj tie na ktorých ešte pracujú. Medzi tieto nástroje patria napríklad rôzne vzdelávacie materiály ako infokartičky, manuál pre pracovníkov s mládežou, interaktívne kvízy či video hra.


V druhej časti nášho semináru sa účastníci dozvedeli detaily o rôznych formách projektových grantov, o ktoré sa môžu uchádzať, aby podporili svoje aktivity v oblasti práce s mládežou.

2 views0 comments

Comments


bottom of page